Vores produkter

Til enkeltmandsvirksomheder

Vi overtager alle jeres regnskabsmæssige opgaver, herunder:

 • Bogføring af daglige bilag her iblandet Finans, kreditor og debitor bogholderi.
 • Momsafregning og moms indberetning
 • Udarbejdelse og opstilling af årsregnskaber, klasse A regnskaber/skatteregnskaber
 • Indberetning af skattemæssige oplysninger til Skat/andre myndigheder
 • Udarbejdelse af udvidet selvangivelse til virksomhedens ejer
 • Lønadministration. Vi udarbejder lønsedler til jeres medarbejder, indberetter løn -data til skat og andre myndigheder og sender en kopi af de færdige udarbejdede lønsedler til ejeren.
 • Beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter osv.
 • Hjælp til etablering/registrering af virksomheden
 • Ansøgning til alkoholbevilling
 • Ansøgning til aktivering af dankorttermineller/ejerskift af dankorttermineller
 • Registrering af virksomheden til punktafgifter, fødevareregering mm.

 

Til små ApS´er (ikke revisionpligtige selskaber)

Vi overtager alle jeres regnskabsmæssige opgaver, herunder:

 • Bogføring af daglige bilag her iblandet Finans, kreditor og debitor bogholderi.
 • Momsafregning og moms indberetning
 • Tilmelding, beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter osv.
 • Udarbejdelse og opstilling af årsrapport
 • Digital indsendelse af årsrapporten til erhvervsstyrelsen og mm.
 • Lønadministration. Vi udarbejder lønsedler til jeres medarbejder, indberetter løn -data til skat og andre myndigheder og sender en kopi af de færdige udarbejdede lønsedler til jeres e-mail
 • Beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter
 • Hjælp til etablering/registrering af virksomheden
 • Ansøgning til alkoholbevilling
 • Ansøgning til aktivering af dankorttermineller/ejerskift af dankorttermineller
 • Registrering af virksomheden til punktafgifter, fødevareregering mm.

Note:

Er din/jeres virksomhed et revisionpligtig selskab, bliver årsrapporten færdig udarbejdet og bliver gjort klar til revision og påtegning hos virksomhedens revisor, eller evt. en anden registrerede revisor.