Velkommen til Lyn-Regn ApS

Bogføring & lønadministration i Aalborg

Lyn-Regn ApS er et regnskabs-firma, der tilbyder service indenfor regnskabsmæssige opgaver, her i blandet regnskabs-assistance, bogføring, momsangivelse, udarbejdelse af årsregnskaber/skatteregnskaber, udarbejdelse af selvangivelse, løn-administration, beregning og indberetning af punktafgifter, oprettelse af virksomhedens CVR nr., hjælp til at aktivere virksomheders dankortterminale, hjælp til ansøgning om alkoholbevilling mm.

Til enkeltmandsvirksomheder

Vi overtager alle jeres regnskabsmæssige opgaver til en fast måneds pris:

 • Bogføring af daglige bilag her iblandet Finansbilag, kreditor og debitor bogholderi.
 • Afstemninger af virksomhedens bankkonti, debitorer, kreditorer, kasse, moms, løn mm.
 • Momsafregning og moms indberetning
 • Udarbejdelse og opstilling af årsregnskaber, klasse A regnskaber/skatteregnskaber
 • Indberetning af skattemæssige oplysninger til Skat/andre myndigheder
 • Udarbejdelse af udvidet selvangivelse til virksomhedens ejer
 • Lønadministration. Vi udarbejder lønsedler til jeres medarbejder, indberetter løn -data til skat og andre myndigheder og sender en kopi af de færdige udarbejdede lønsedler til ejeren.
 • Beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter osv.
 • Hjælp til etablering/registrering af virksomhedens CVR nr.
 • Ansøgning til alkoholbevilling
 • Ansøgning til aktivering af dankorttermineller/ejerskift af dankorttermineller
 • Registrering af virksomheden til punktafgifter, fødevareregering mm.

Note:

Er din/jeres virksomhed et revisionpligtig selskab, bliver årsrapporten færdig udarbejdet og bliver gjort klar til revision og påtegning hos virksomhedens revisor, eller evt. en af vores samarbejdspartner som er registrerede revisor.

Til små ApS´er (ikke revisionpligtige selskaber)

Vi overtager alle jeres regnskabsmæssige opgaver til en fast måneds pris:

 • Bogføring af daglige bilag her iblandet Finans, kreditor og debitor bogholderi.
 • Momsafregning og moms indberetning
 • Tilmelding, beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter osv.
 • Udarbejdelse og opstilling af årsrapport
 • Digital indsendelse af årsrapporten til erhvervsstyrelsen og mm.
 • Lønadministration. Vi udarbejder lønsedler til jeres medarbejder, indberetter løn -data til skat og andre myndigheder og sender en kopi af de færdige udarbejdede lønsedler til jeres e-mail
 • Beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter
 • Hjælp til etablering/registrering af virksomheden
 • Ansøgning til alkoholbevilling
 • Ansøgning til aktivering af dankorttermineller/ejerskift af dankorttermineller
 • Registrering af virksomheden til punktafgifter, fødevareregering mm.

Til små ApS´er (ikke revisionpligtige selskaber)

Vi overtager alle jeres regnskabsmæssige opgaver til en fast måneds pris:

 • Bogføring af daglige bilag her iblandet Finans, kreditor og debitor bogholderi.
 • Momsafregning og moms indberetning
 • Tilmelding, beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter osv.
 • Udarbejdelse og opstilling af årsrapport
 • Digital indsendelse af årsrapporten til erhvervsstyrelsen og mm.
 • Lønadministration. Vi udarbejder lønsedler til jeres medarbejder, indberetter løn -data til skat og andre myndigheder og sender en kopi af de færdige udarbejdede lønsedler til jeres e-mail
 • Beregning og Indberetninger vedrørende virksomhedens punktafgifter
 • Hjælp til etablering/registrering af virksomheden
 • Ansøgning til alkoholbevilling
 • Ansøgning til aktivering af dankorttermineller/ejerskift af dankorttermineller
 • Registrering af virksomheden til punktafgifter, fødevareregering mm.