Priser

Priser

Vores pris og service bliver tilpasset nøjagtig efter kundernes behov og opgaver vi skal udføre. Vores aftaler baseret på et godt samarbejde i fremtiden med fokus på kundernes behov og tilfredshed.

Hos os har I altid den bedste service og kvalitet til en fornuftig pris.

Priseksempel 1:

En frisør salon kan få udført alle deres regnskabsmæssige opgaver, fra bogføring af de daglige bilag, til et færdigtudarbejdet årsregnskab, samt lønadministration for op til tre medarbejdere og udarbejdelse af udvidet selvangivelse til ejeren, for kun 450 kr./mdr. eks. Moms.

Skal vi ikke overtage løn-administrationen, vil det koster dig/jer kun 320 kr./mdr. eks. moms.

Priseksempel 2:

En lille restaurant/pizzarestaurant kan få udført alle deres regnskabsmæssige opgaver, fra bogføring af de daglige bilag, til et færdigt udarbejdet årsregnskab, samt lønadministration for op til tre medarbejdere samt udarbejdelse af udvidet selvangivelse til ejeren, for kun 700 kr./mdr. eks. Moms.

Betalingsbetingelser:

Der underskrives en samarbejdsaftale mellem Lyn-Regn ApS og klienten når parterne bliver enig om et samarbejde. Aftalen beskriver kort om opgaverne der skal udføres og evt. prisen. Den aftalte pris vil dække udførsel af de opgaver der i forvejen er aftalt mellem parterne. Den aftalte pris kaldes for Måneds ydelser og betales månedsvis på vores bankkonto i Jutlander Bank: 9809 2074257936. Den måneds ydelser betales månedsvis uanset om opgaverne bliver udført ugevis, månedsvis eller kvartalvis, og betales indtil samarbejdsaftalen bliver opsagt af én af parterne. Samarbejdsaftalen kan altid opsiges af begge parterne med en måneds varsel.

Note: Er der flere opgaver der skal udføres undervejes, faktureres disse for sig.